Hải quan Đồng Nai tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK

Hải quan Đồng Nai tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK

Hải quan Đồng Nai tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK

Hải quan Đồng Nai tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK

Hải quan Đồng Nai tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK
Hải quan Đồng Nai tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK

Hải quan Đồng Nai tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK

Hải quan Đồng Nai cũng tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình Hệ thống công nghệ thông tin nghiệp vụ Hải quan với trọng tâm là Hệ thống VNACCS/VCIS cùng hệ thống các chương trình vệ tinh theo phương thức quản lý hiện đại, tập trung. Triển khai thực hiện kết nối Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN theo kế hoạch của ngành Hải quan.
 

Công tác đối thoại doanh nghiệp, tham vấn hải quan – doanh nghiệp và các bên đối tác cũng được tiếp tục duy trì. Cụ thể, theo định kỳ, đơn vị tổ chức các hội nghị đối thoại doanh nghiệp. Song song đó là hoạt động tuyên truyền, giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp thông qua chuyên mục “Hải quan Đồng Nai đồng hành cùng doanh nghiệp” trên các báo và đài phát thanh truyền hình và chuyên mục “Tư vấn thủ tục Hải quan qua mạng” trên website của đơn vị. Qua đó giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục hải quan, bảo đảm việc tuân thủ chính sách, pháp luật của doanh nghiệp.
 

Trong năm 2017, Cục Hải quan Đồng Nai cũng thực hiện các giải pháp hiện đại hóa quản lý hành chính trong hoạt quản lý điều hành của đơn vị. Trong đó có ứng dụng hệ thống DNa Customs Info, DNa Office và các phần mềm riêng có của Cục Hải quan Đồng Nai. Đồng thời hoàn thiện trang thông tin điện tử doanh nghiệp và website nội bộ; triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Ứng dụng thiết bị hội họp trực tuyến” và “Phòng giám sát hải quan trực tuyến”.
Đơn vị cũng tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án hiện đại hoá thu nộp ngân sách theo phương thức điện tử với các ngân hàng đã ký thoả thuận hợp tác. Đồng thời tiếp tục phối hợp với Ban Cải cách Hiện đại hóa-Tổng cục Hải quan triển khai thí điểm Đề án quản lý nguồn nhân lực dựa trên mô tả vị trí việc làm do Cục Hải quan Đồng Nai là đơn vị được chọn thí điểm đầu tiên trên lĩnh vực quản lý thuế xuất nhập khẩu và các lĩnh vực khác còn lại.

 

Bên cạnh đó, Cục Hải quan Đồng Nai cũng chú trọng đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan như triển khai giám sát 100% bằng camera đối với các khu vực cảng, ICD và địa điểm làm thủ tục trên địa bàn. Nâng cao hiệu suất kiểm tra bằng máy soi container đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và các phương tiện kỹ thuật được trang bị và tự trang bị; nâng cao chất lượng hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo tương thích, an ninh, an toàn cao 24/24 và 24/7; Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong mọi hoạt động quản lý của đơn vị.

Nguồn phát hành: Hải quan online 


Bài viết khác

Hotline: 0901150760
Zalo Zalo: 0901150760 SMS: 0901150760